Home > Tempat Penimbunan > Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Yang dimaksud tempat penimbunan adalah bangunan atau lapangan yang digunakan untuk menimbun/menyimpan barang impor/ekspor yang belum menyelesaikan kewajiban pabean sesuai ketentuan Undang-undang Pabean. Tempat penimbunan tersebut antara lain; Tempat Penimbunan Sementara (TPS), Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Tempat Penimbunan Pabean (TPP)

Sebagaimana telah disebutkan di Pengertian Umum, Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

Menimbun barang sementara, artinya tidak boleh lama menimbun barang tersebut. TPS terbagi menjadi 2:

–          TPS yang berada di dalam areal pelabuhan, penimbunan paling lama 30 hari.

–          TPS yang berada di luar areal pelabuhan, penimbunan paling lama 60 hari. Misalnya JICT (Jakarta International Container Terminal), KOJA dan DP3 (Depo Petikemas di Bawah Pengawasan Pabean).

Mengingat penyediaan Tempat Penimbunan Sementara dimaksudkan untuk menimbun barang untuk sementara waktu, perlu adanya pembatasan jangka waktu penimbunan barang-barang didalamnya. Jangka waktu tiga puluh hari yang disediakan dianggap cukup untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan agar segera mengeluarkan barangnya dari Tempat Penimbunan Sementara juga agar tidak mengganggu kelancaran arus barang di pelabuhan (kongesti).

Penimbunan barang impor yang melewati batas waktu yang ditetapkan, oleh pejabat Bea dan Cukai akan dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.

Pengusaha TPS bertanggung jawab terhadap Bea masuk atas barang impor yang belum dilunasi, yang ditimbun di TPS tersebut sebelum diajukan pemberitahuan pabean oleh importir.

Advertisements
Categories: Tempat Penimbunan
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: